Vasile Bianu

01.09.2018

Vasile BianuRăsboiul României Mari

În ziarul Mișcarea dela 16 l.c. am cetit un frumos articol semnat de C.M. și intitulat: Rolul României în răsboiul european", pe care îl reproduc pentru a procura ceași plăcere cetitorului pe care am simțit'o eu cetindu-l.

" Deși a intrat în răsboiul european doi ani mai târziu decât Aliații săi, România din prima zi a isbucnirii conflictului mondial să declarase pe partea acelora ce reprezentau onoarea și libertatea.Neutrii nu puteam rămânea.

Ar fi însemnat să ne sfâșiem singuri steagul vechilor năzuințe de desrobire și unitate națonală. De altminterea popoarele nu sunt niciodată neutre, sufletul națiunilor nu poate trăi fără un ideal, fără acea înlănșuire misterioasă de nădejdii și credinte, care unește laolaltă prin jertfă și triumf trecutul și viitorul unui neam. În această zi tristă și eroică aniversare, când ramura veștedă de măslină a păcii germane umbrește numai umilință și săracie, mă întor cu gândul la gloria fară de amurg a răsboiului nostru de hotare și-mi împărtășesc sufletul mâhnit cu lumina vitejilor fără de seamăn în istoria lumi. Dacä în presa românească ... (renzurat) să insultă morții dela Oituz și Mărășești, in schimb presa europeană n'a încetat o clipă să reverse cea mai caldă și mai cinstită admirație pentru luptatorii dela Jiu, Neajlov, Siret și Trotuș [...]".