Vasile Bianu

09.11.1918

Vasile BianuRăsboiul României Mari

Guvernul Marghiloman a demisionat și în locul lui a venit un nou guvern compus din d-nii General Const. Coandă, prim-ministru și ministru la externe; General Arthur Văitoianu, la interne; General Eremia Grigorescu, la răsboiu; Petre Poni, la culte și instrucțiune publica; Fotin Enescu, la industrie și comerț; Anghel Saligny, la lucrări publice; Alex. Cotescu, la domenii și agricultura; Dim. Busdugan, la justiție și Oscar Chiriacescu, la finanțe. Miniștrii fără portofoliu I. Inculeț, D. Ciugureanit pentru Basarabia. să zice că vor rnai fi numiți ministri d-nii: Flondor și I. Nistor, pentru Bucovina, iar Al. Vaida-Voevod și Stefan C. Pop, pentru Transilvania.

Acest guvern, după cum sa vede, este un guvern nepolitic, format din elemente străine vechilor și noilor partide. Regele ar fi voit la început să formeze un guvern național, compus din toate partidele politice, dar aceasta nu s'a putut din cauza luptelor violente dintre partide. Rolul noului guvern, care poate să dureze până la Conferința păcii, este ca să mențină ordinea, ca sa nu să producă nici un fel de neorândueli.